Aşılama (IUI)

IUI

İntrauterin İnseminasyon (IUI - Aşılama) Tedavisi Nedir?

İntrauterin inseminasyon veya kısaca IUI, infertilite tedavilerinde kullanılan yöntemlerden biridir. İnseminasyon tedavisinde, kadının yumurtaları ilaçlarla uyarılır (bazı haplar ve/veya iğneler), yumurtalar olgun döneme eriştiğinde partnerden sperm alınır, spermi belirli süreçlere tabi tutulduktan sonra en hareketli olanlar seçilir ve ardından özel bir kateterle rahime gönderilir. Burada amaçlanan, spermin yumurtayı fallop tüpünde bulup dölleme şansı artırmaktır.

Aşılama işlemi ağrısızdır ve anesteziye gerek yoktur.

Aşılama Tedavisi (IUI) Kimler için Uygundur?

Doğal yollarla veya ovülasyon tedavisi ile gebe kalamayan kadınlar, tüp bebek (in vitro fertilizasyon -IVF) tedavisine başlamadan önce gebelik şansını artırmak için aşılama tedavisini deneyebilirler. Bu tedavi yöntemi için en uygun olan çiftler, 35 yaşından genç, iyi yumurta rezervine ve kalitesine sahip, en az bir fallop tüpü açık olan kadınlar ve ileri hareketli sperm sayısı 5 milyondan fazla olan erkeklerdir.

Bunun yanı sıra;

 • Polikistik over sendromu (PCOS) olan kadınlar,
 • Nedeni açıklanamayan infertilite veya ovülasyon sorunu yaşayan kadınlar,
 • Sperm sayısı ve hareketliliğinde ve morfolojisinde ağır düzeyde sorunu olmayan erkekler,
 • Vajinismus yaşayan kadınlarda aşılama tedavisi uygulanabilir.

Hangi Durumlarda Aşılama Tedavisi (IUI) Tavsiye Edilmez?

Intrauterin Inseminasyon (IUI), belirli durumlarda tavsiye edilmeyebilir veya başarılı olma olasılığı daha düşük olabilir. Her hastanın durumu özeldir, bunun için durumunuzu değerlendirebilecek bir üreme uzmanı veya üreme endokrinoloğuna danışmak önemlidir.

1 - Ciddi Düzeyde Erkek İnfertilitesi

Aşılama tedavisi, çok düşük sperm sayısı (5 milyon altı) zayıf sperm hareketliliği veya anormal sperm morfolojisi gibi ciddi erkek infertilitesi olan çiftler için önerilmemektedir. Bu durumlarda tüp bebek (İntrasitoplazmik Sperm Enjeksiyonu (ICSI)) tedavisi daha uygun olabilir.

2 - Tüp Faktörü İnfertilitesi

Aşılama tedavisinin yapılabilmesi için kadının tüplerinden en az birinin açık olması gerekir. Kadının fallop tüplerindeki önemli tıkanıklıklar veya hasarlar, yumurtaların rahime yolculuğunu veya spermin yumurtaya ulaşmasını imkansız hale getirdiğinden dolayı bu gibi durumlarda aşılama tedavisi önerilmez. Tüp bebek tedavisi daha uygun olacaktır.

3 - Kadında İleri Yaş Faktörü

Belirli bir yaşın üzerindeki kadınlarda (genellikle 37 veya üzeri) özellikle yumurta rezervleri düşükse, aşılama tedavisinin başarı şansı daha düşük olacaktır. Bu durumda tüp bebek veya kadının kendi yumurtasının kullanılmasının mümkün olmadığı durumlarda donör yumurtaları ile tüp bebek tedavisi düşünülebilir.

4 - Yanıtsız (tepkisiz) Overler

Kadının yumurtalıkları uyarıcı ilaçlara iyi yanıt vermiyorsa, aşılama tedavisi uygun olmayabilir.

5 - Ciddi Düzeydeki Endometriozis

Ciddi düzeydeki endometriozis üreme sağlığını olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Bu durumda tüp bebek yöntemi daha uygun bir seçenek olacaktır.

6 - Açıklanamayan Tekrarlayan Düşükler

Bir kadının açıklanamayan tekrarlayan düşük geçmişi varsa aşılama tedavisi çözüm olmayabilir. Bu gibi durumlarda, herhangi bir üreme tedavisi  denemeden önce detaylı bir değerlendirme ve muhtemel tedaviler gereklidir.

7 - Servikal Koşullar

Servikal mukus anormallikleri veya şiddetli servikal stenoz (serviksin daralması) gibi bazı servikal koşullar, aşılama tedavisinin başarı şansını düşürebileceğinden aşılama yerine tüp bebek tedavisi daha iyi bir alternatif olabilir.

8 - Yumurta veya Sperm Üretememe

Bir veya her iki partner yumurta veya sperm üretemiyorsa, aşılama uygun bir tedavi değildir. Donör yumurtası veya spermi düşünülebilir ve bu durumlarda genellikle tüp bebek  kullanılır.

Aşılama Tedavisinin (IUI) Başarı Oranını Belirleyen Faktörler Nelerdir?
 • İnfertilite nedeni
 • Kadının yaşı
 • Kadının yumurta rezervi ve kalitesi
 • Erkeğin sperm sayısı ve sperm kalitesi (taze sperm kullanılması, dondurulmuş sperm kullanılmasına göre daha yüksek gebelik oranı sağlayabilir)
 • Aşılama öncesinde yumurtlamayı uyarmak için doğurganlık ilaçlarının kullanılıp kullanılmadığı gibi birçok nedene bağlıdır.
Aşılama (IUI) Tedavisinden Önce Ne Yapılmalı?

IUI tedavisine başlamadan önce, kapsamlı bir tıbbı muayene ve doğurganlık testlerinin yapılması gerekir.

 • Erkekler ve kadınlar için kan testleri
 • İlaçlı Rahim filmi (HSG - Histerosalpingografi)
 • Transvajinal ultrason
 • Sperm analizi
 • Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar ve diğer bulaşıcı hastalık taraması gibi

Not: Hamilelik veya IUI tedavisi başlamadan en az üç ay önce folik asit alınmasını öneririz.

Adım Adım Aşılama Tedavisi

Aşılama, doğal yumurta gelişimini izleyerek yapılabilmekte ancak iğnelerle yumurtaların uyarılması hamilelik şansını artırabilmektedir.

1 - Hazırlık Aşaması

Aşılama (IUI) tedavi programı, doğurganlık uzmanımızın sizin ve partnerinizin en son kan testlerini ve sağlık raporlarınızı incelemesi ile başlar.

2 - Yumurtalıkların Uyarılması (Stimülasyon)
 • Doktorumuz testlerinizin ve sağlık raporlarınızın incelemesinin ardından ilaç protokolünüzü hazırlar.
 • İlaç protokolünüz adetinizin 2. gününden itibaren başlar ve yaklaşık 10-14 gün devam eder. Bu süreçte, belirli günlerde yapılan vajinal ultrason muayeneleri ile yumurtalıkların gelişimi gözlemlenir. Gerektiği takdirde doktorunuz ilaç dozlarını değiştirecektir.
 • Yumurtalıklar yeterince olgunlaştığında (yeterli boyuta ulaştığında) stimülasyon aşaması sona erer ve yumurtaları serbest bırakmaya yardımcı olacak çatlatma iğnesi yapılır. İdeal olarak bu iğneden 36-48 saat sonra aşılamanın (inseminasyon) yapılır.
3 - Sperm Örneği Hazırlama

Aşılama işleminin yapılacağı gün partnerden sperm örneği vermesi istenir. Sperm örneği gerekli kalite kontrollerinden geçirilir ve konsantre miktarda sağlıklı sperm elde edilmesini sağlayan sperm yıkama işlemine tabi tutulur.

Not: Erkek infertilite durumlarında çiftler sperm donörüyle aşılama yöntemini değerlendirebilir. Hastanemizde donör spermleri Avrupa Sperm Bankası (European Sperm Bank) ve Cyros International’dan sipariş edilmektedir. Ekibimiz sperm donörünün kullanılmasına ihtiyaç duyulması halinde süreçle ilgili size detaylı bilgi verecektir.

4 - Aşılama Prosedürü

Sperm, çatlatma hCG enjeksiyonundan yaklaşık 36-48 saat sonra sperm ince, esnek bir kateter aracılığıyla vajinaya yerleştirilir ve rahime iletilir.

5 - Aşılama Prosedürü Sonrası

Sürekli yatmak veya dinlenmek gerekli değildir. Prosedürden sonra 15-20 dakika boyunca sırt üstü yatmak yeterlidir.

Aşılama (IUI) Hakkında Sık Sorulan Sorular

IUI Prosedürü Ağrılı mıdır?

Bu prosedür çoğunlukla ağrısızdır, ancak bazı kadınlar kısa süreli hafif kramplar yaşayabilir.

Aşılama Öncesinde ya da Sonrasında Cinsel İlişki Yaşanabilir mi ?

Aşılama öncesinde cinsel ilişkiden 3-4 gün süreyle kaçınılması uygun olacaktır. Prosedürden sonra cinsel perhiz yapılmasına gerek yoktur.

Aşılama Sonrası Hamilelik Testi Ne Zaman Yapılmalıdır?

Aşılama (IUI) prosedür tarihinden 12 gün sonra hamilelik kan testi (Beta-HCG) yapılmalıdır.

Aşılama Tedavisi Riskli midir?

Prosedürden sonra bazı kadınlar adet ağrılarına benzer hafif kramplar yaşayabilir. Bunun dışında, IUI tedavisi riskleri minimal düzeydedir. Ovülasyonu uyarmak için iğneler kullanılması halinde PKOS (polikistik over) hastlarında hafif düzeyde yumurtalık hiperstimülasyon sendromu gelişme riski olabilir. Doktorunuz size bu riski en aza indirmek için ayrıntılı bilgi verecek ve ilaç protokolünüzü buna göre düzenleyecektir.

İnseminasyon (Aşılama-IUI) Tedavisi ile Tüp Bebek (In Vitro Fertilizasyon - IVF) Tedavisi Arasındaki Fark Nedir?

İnseminasyon (IUI) ve in vitro fertilizasyon (IVF) tedavileri birbirinden farklıdır.

IUI işleminde döllenme fallop tüpü içinde gerçekleşir. Yumurtlama döneminde sperm bir kateter ile rahme yerleştirilir. Böylece, spermin döllenme için yumurtaya daha kolay ulaşması sağlanır.

Tüp bebek tedavisinde sperm ve yumurta laboratuvar ortamında döllenerek embriyo haline getirilir ve embryolar rahim içerisine yerleştirilir.

Tüp bebek tedavisinden önce inseminasyon (IUI)  tedavisi denenebilir.

Doktorunuz, doğurganlık faktörleriniz ve tıbbi geçmişinizi değerlendirdikten sonra sizin için en uygun tedavi yöntemini önerecektir.

Aşılama Tedavisinin (IUI) Başarı Oranı Nedir?

İntrauterin İnseminasyon (IUI) yöntemi ile gebe kalma şansı, kadının yaşına, infertilite süresine ve erkeğin sperm hareketliliği ve kalitesine bağlı olarak değişmekle birlikte, bu şans her denemede %15-25’i geçmemektedir. Teorik olarak, IUI 5-6 kez uygulanabilir, ancak ilk 3 denemede gebelik elde edilmezse, daha sonraki denemelerde başarı şansı biraz daha azalmaktadır.

Aşılama (IUI) ve Sperm Bağışı ile IUI Tedavilerinin Ücretleri Nedir?

Fiyatlar hakkında detaylı bilgi için lütfen https://cyprusivfhospital.com/tr/ucretler/ sayfamızı ziyaret edin.

Hi, How Can We Help You?