Embriyo Dondurma

EMBRİYO DONDURMA

Kısaca embriyo dondurma, embriyonun gelişim evresine uyum sağlayan bir işlemdir. Embriyolar, embriyoları aşırı düşük sıcaklıklardan korumak için tasarlanmış hazırlanmış besiyerlerine yerleştirilir. Bilgisayar tarafından kontrol edilen bir cihaz, solüsyonun sıcaklığını –80C’ye ulaşana kadar yavaşça düşürür. Embriyolar daha sonra etiketlenir ve -196C’lik bir sıcaklığı koruyan Sıvı Azot ile doldurulmuş tanklarda ayrı ayrı depolanır. Bu sıcaklıklarda hiçbir biyolojik aktivite gözlemlenemez ve embriyolar, hasta çözülmeye hazır olana kadar saklanabilir. Dondurma-çözülme prosedürü %20 canlılık kaybı sağlar ve hayatta kalan embriyolar, taze embriyolara kıyasla daha sonra 1/3 implantasyon şansına sahiptir. Bununla birlikte teknoloji, hayatta kalma oranlarını sürekli olarak iyileştirmektedir. Teknik olarak dondurulan embriyolar, çiftin kararına bağlı olarak süresiz olarak saklanabilir. Konvansiyonel olarak embriyolar maksimum 3-5 yıl saklansa da vaka raporları embriyoların daha uzun süre saklanabileceğini göstermektedir. Çiftlere her yıl sözleşmelerini yenilettirerek, embriyoları eritip rahme geri transfer etmek mi, yok etmek mi yoksa embriyoları araştırmaya bağışlamak mı istediklerine karar verebilirler .

Embriyo transferi sonrası fazla kaliteli embriyolar varsa bunlar dondurularak saklanabilir. Tüm embriyolar donma-çözülme prosedüründen kurtulamayacak olsa da, gebelik oranları taze embriyo transferlerine yaklaştı. Embriyo dondurma, yerleşik bir yöntem haline geldi ve yaklaşık 20 yıldır, özellikle çok sayıda oositin alındığı durumlarda uygulanıyor – embriyo oluşumundan sonra dondurma, ilk denemesi hamilelikle sonuçlanmayan çiftler için ikinci bir şans sağladı. Hastanın çözülmüş embriyo transferi için hazırlanması tıbbi olarak daha basit ve daha az müdahalecidir. Bazı durumlarda, hastalar ikinci bir çocuğa hamile kalmak için depolanan embriyoları transfer etmek için geri gelirler.
Embriyolar gelişimleri sırasında herhangi bir noktada dondurulabilir. İlk gün döllenmiş yumurtalar görülebilir ve daha sonra zigot embriyo olmak için bölünmeye başlar . 5. günde embriyo, dondurma/çözme işleminden sonra daha iyi sonuçlar veren bir aşama olan blastosist haline gelir.

 

Ülkemizde Sağlık Bakanlığı embriyo saklama süresini 5 yıla çıkarmıştır. Her hasta dosyasına sadece şifresi olan yetkili kişilerin erişebileceği elektronik kayıtlar yapılmaktadır. Bu kayıtların günlük olarak yapılan ve farklı yerlerde saklanan beş yedeği vardır. Binanın tamamının yangın, deprem vb. gibi tahribatı durumunda güvenliği için iki nüshası başka bir binada saklanır.

Vitrifikasyon

Bu, buz kristali oluşumunu önlemek için embriyoların hızlı bir şekilde dondurulduğu bir yöntemdir. Çözelti donduğunda, cam benzeri bir görünüm oluşturmak üzere katılaşır. Bu prosedür, sıcaklık düşürülürken hücre içinde buz kristali oluşumunu önlemeyi amaçlar. DMSO ( DimetilSülfoksit ) ve Etilen Glikol en yaygın olarak kullanılan kriyoprotektanlardır. Embriyolar etiketlendikten sonra doğrudan Sıvı Nitrojene daldırılır. Şu anda vitrifikasyon, yöntem yavaş dondurma işleminden daha iyi hayatta kalma oranları ve gebelik oranları gösterdiğinden çoğu IVF kliniğinde daha popüler bir şekilde kullanılmaktadır.

Hi, How Can We Help You?