Cinsiyet Seçimi

CİNSİYET SEÇİMİ

Embriyolar anneye transfer edilmeden önce genetik olarak test edilebilir. Şu anda kullanılan testler, 3. Günden başlayarak bir embriyodan elde edilebilen canlı hücre DNA’sı gerektirir. Bir embriyonun içindeki hücrelere blastomer adı verilir ve 3. Gün embriyosunda yaklaşık sekiz blastomer vardır. Sekiz blastomerin her biri, tam bir insan oluşturma potansiyeline ve genetik materyale sahiptir. Tek yumurta ikizlerinde görüldüğü gibi, sekiz blastomerin her birinin ayrı bir kişiye aktarılması 8 bebekle sonuçlanabilir. Böylece 3. Gün embriyolarından bir veya iki blastomer genetik test için alınabilir ve bu işleme Embriyo Biyopsisi denir.

Polar Body çıkarılarak ve test edilerek erken evredeki bir embriyoda genetik test yapılabilir . Daha sonraki aşamalarında embriyo olan Blastosistlerin denir ve Blastosist Biyopsi genetik testleri için hücrelerin bir küme kaldırmak için gerçekleştirilebilir. FISH ve PCR teknikleri kullanılarak biyopsiler test edildikten sonra hücreler çıkarılır.

Hi, How Can We Help You?